Programació d’aplicacions mòbils per iOS / tvOS / watchOS

 

Geolocalització / Mapes
 • MapKit, CoreLocation, GPS.
 • Google Maps SDK.
 • WhirlyGlobe / Maply.
Dades / Persistència
 • CoreData, JSON, UserDefaults, CloudKit.
 • SQLite, FMDB, RestKit.
 • Serveis REST, APIs, Parse, Firebase.
Jocs
 • SpriteKit.
 • Cocos2d.
Altres
 • Objetive-C / Swift 3.
 • Debug, profiling, instruments.

 

Algunes de les APPs en les que he treballat:

 

eWAS Solution
 • Clonació en iPAD de la seva APP per tablets Windows.
 • Disseny i programació de la primera versió funcional de l'APP per telèfons (iPhone).
 • Evolutiu d'ambdues APPs.
 • Formació de personal de l'empresa per fer-se càrrec del manteniment.
 • Més informació
 • App Store

 

The Doors
 • Integració en l'equip de desenvolupament del client.
 • Programació de diverses seccions de l'APP.
 • Més informació
 • App Store

 

Diabetes a la carta

 

Woooba
 • Integració en l'equip de desenvolupament del client.
 • Programació de diverses seccions de l'APP.
 • RestKit, Google maps SDK, Clustering.
 • Més informació
 • App Store

 

Pocoyo Kids TV
 • Col·laboració en la programació de la versió iPhone.
 • Localització de l'APP en 12 idiomes.
 • Correcció de bugs, profiling i informe d'errors a solucionar.
 • Més informació
 • App Store

 

Alex aprèn a vestir-se