Programació Web / PHP

 

Backend
  • Llenguatge: PHP.
  • Framework: Symfony.
Frontend
  • HTML5, CSS3 i Javascript.
  • Bootstrap, AngularJS, Fluidable, LESS, etc.
Bases de dades
  • MySQL / MariaDB.
  • PostreSQL, Oracle.
Codi obert / Open source
  • Integració de Moodle, WordPress, etc.
  • Desenvolupament i personalització de themes i plugins.

 

Alguns dels projectes en els quals he treballat:

 

GESAF - Gestión de acciones formativas

 

Visiona - Business intelligence de monitorización energética